Блог Інтернет-магазин

Програма лояльності

 

Скористайтесь особливими пропозиціями і можливостями від WINETIME! 

ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ «WINETIME»

Реєстрація картки

 

ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ «WINETIME»

Дані Правила визначають умови участі у Програмі лояльності «WINETIME» («Вайн Тайм»), яка проводиться на території України в мережі магазинів «WINETIME» (далі – «Місце проведення Програми»).

Терміни й визначення.

«Програма» – Програма лояльності «WINETIME», яка є комплексною системою дій і заходів, що регулює взаємовідносини між Організатором та Учасниками Програми, в рамках якої учасники мають можливість одержувати й використовувати бонуси при купівлі Учасником товарів у Місці проведення Програми.

«Правила Програми» – дані Правила, що надаються для ознайомлення кожному Учасникові шляхом розміщення у Місцях проведення Програми та на сайті Організатора за адресою у мережі Інтернет http://winetime.ua/, та які визначають обсяг прав і обов'язків Організатора й Учасника при участі в Програмі.

«Учасник Програми» – виключно дієздатна фізична особа (суб’єкт персональних даних), яка досягла 18 років - утримувач Картки Учасника, та яка бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил і чия участь підтверджена Організатором.

«Організатор Програми» – ТОВ «ТС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ36264680, адреса: 03115, м. Київ, вул. Краснова, б. 27), що є власником мережі роздрібних магазинів «WINETIME», володіє усіма правами на управління й розвиток Програми та електронною базою даних, яка зберігає інформацію про Учасників, історію їх покупок в магазинах Організатора.

«Картка Учасника» – пластикова Картка з унікальним в рамках програми штрих кодом, яка видається Учасникові на умовах даної програми та надає можливість накопичувати бонуси за придбання товарів у мережі магазинів «WINETIME».

«Анкета» – паперова реєстраційна форма видається Учасникові для заповнення в Місці проведення Програми або електронна реєстраційна форма, яка розміщена на Сайті Програми. Заповнення анкети є заявою особи, що підтверджує бажання стати Учасником програми, її згодою з усіма Правилами Програми й згодою на зберігання, обробку й використання Виконавцем будь-яких даних Учасника (як персональних, так і загальнодоступних), що знаходяться в Анкеті, на умовах даної Програми.

 «Мережа» – усі магазини мережі «WINETIME», в яких Організатор здійснює свою господарську діяльність та в яких здійснюється продаж карток Програми лояльності Учасникам Програми.

«Рахунок» – сукупність даних в інформаційній системі Програми Організатора про транзакції нарахування та списання бонусів Учасника програми.

«Сайт Програми» – розділ «Програма лояльності» на сайті Організатора, що знаходиться за адресою у мережі Інтернет http://winetime.ua/about/programa_loyalnosti/, за допомогою якого здійснюється інформаційна підтримка Учасників Програми та надаються додаткові сервіси у рамках Програми. На Сайті Програми розміщуються чинні Правила Програми, зміни до Правил програми та інша інформація, призначена для інформування Учасників Програми щодо неї.

Мета Програми лояльності

Програма лояльності «WINETIME» має на меті побудову довгострокової мотиваційної моделі, що включає в себе структуровані маркетингові зусилля, спрямовані на винагородження та заохочення лояльних покупців за їх купівельну поведінку, яка є потенційно вигідною для компанії. Програма лояльності спрямована на досягнення високого рівня конкурентоспроможності Організатора у відповідному сегменті ринку щодо продажу товарів та надання послуг кінцевим споживачам через мережу роздрібних магазинів, а також можливості використання бази даних клієнтів для оцінки, аналізу та прийняття оперативних рішень, що сприятиме побудові довгострокової мотиваційної моделі, гнучкої системи взаємодії та тривкого (постійного, стабільного) діалогу з клієнтами.

Програма лояльності є ефективним інструментом маркетингу і застосовується в якості невід'ємної частини загальної стратегії Організатора в області просування і залучення клієнтів, а також для збільшення прибутку. Вона являє собою складну організаційну структуру з багатьма учасниками, включаючи компанію-Організатора, адміністрацію, зовнішніх партнерів і безпосередньо учасників.

Програма лояльності «WINETIME» включає три основні структурні блоки, які регулюють надання бонусної або відсоткової знижки: стандартна бонусна програма, програма лояльності для корпоративних клієнтів та програма лояльності, яка діє на сайті для попереднього замовлення.

 

 1. 1.      Реєстрація Учасника й одержання Картки

1.1. Учасником програми може стати будь - який дієздатний Споживач, який досяг 18 років, заповнивши реєстраційну форму у паперовому вигляді або електронну реєстраційну форму у порядку, передбаченому Програмою. На Учасника програми поширюватимуться діючі Правила участі з усіма внесеними до них змінами з моменту отримання згоди Учасника програми шляхом заповнення анкети.

1.2. Паперова реєстраційна форма надається потенційному Учаснику для заповнення в будь-якому магазині мережі WINETIME після здійснення ним покупки від 200 грн. Учасник при заповнені Анкети обов’язково має вказати П.І.Б., дату народження, контактний телефон та інші дані, надання яких вимагає Анкета. Анкета не приймається, якщо її обов’язкові поля повністю не заповнені, така форма не підписана, дані вписані нерозбірливо, неправильно чи не відповідають вимогам.

1.3. Електронна реєстраційна форма заповнюється потенційним Учасником через сайт http://winetime.com.ua/ah/. За допомогою цієї форми ви можете зареєструвати наявну картку у нашій Програмі лояльності.

1.4. Заповнивши Анкету, Учасник підтверджує, що він ознайомився та погодився з даними Правилами участі в Програмі й зобов'язується їх виконувати.

1.5. Одному зареєстрованому Учаснику програми може бути присвоєно одночасно не більше одного Рахунку в Програмі. У випадку виявлення двох і більше Рахунків, у яких збігаються зареєстровані персональні дані Учасників програми, Організатор залишає за собою право об’єднати Рахунки та Бонуси з Рахунків Учасника програми.

 1. 2.      Активація Картки Учасника

2.1. Для набуття Карткою стану, який дає можливість використовувати Бонуси, що накопичуються на Рахунку Учасника у Місцях проведення Програми, Учасник зобов'язаний здійснити Процедуру активації Картки.

2.2. Процедура активації – це процедура, що полягає у реєстрації Учасника у Програмі шляхом заповнення Анкети та повідомленні номеру мобільного телефону, яким на момент Реєстрації користується Учасник.

2.3. Під час реєстрації Учасника через заповнення паперової анкети картку буде активованою відразу в Місці проведення Програми.

2.4. У разі, якщо Учасник вказав некоректний номер мобільного телефону, Організатор має право призначити картці Учасника статус «неактивована». Картка буде активованою тільки після зазначення коректного номеру мобільного телефону у терміни, визначені у п. 2.3 даних Правил.

 1. 3.      Припинення участі у Програмі та блокування Картки

3.1. Організатор Програми має право припинити участь у Програмі будь-якого її Учасника без повідомлення, без будь-яких негативних наслідків для себе шляхом вилучення Картки, блокування Картки та Рахунку, анулювання усіх накопичених Балів у випадках, якщо Учасник:

3.1.1. Порушує умови даних Правил та/або інші угоди між Учасником і Організатором;

3.1.2. Надає Організатору Програми недостовірні відомості або інформацію, що вводить в оману;

3.1.3. Відкликання Учасником згоди на обробку персональних даних.

3.1.4. Передача Картки Учасника іншій особі, яка не є Учасником Програми.

3.2. У випадку втрати Картки Учаснику необхідно звернутися до Інформаційного центру Програми (електронна адреса Організатора, яка передбачена для зворотнього зв’язку loyalty@wteam.com.ua) для блокування Картки, повідомити номер втраченої Картки та/або прізвище, ім’я, по батькові власника втраченої Картки. Після цього Учасник має звернутися до Місця проведення Програми з номером втраченої та заблокованої Картки для отримання нової Картки. Нова Картка буде дійсна для накопичення та використання балів тільки на наступний день після її отримання Учасником, якщо технічні можливості дозволяють це зробити на момент отримання Картки Учасником.

3.3. Накопичені на попередній Картці Бонуси будуть зараховані на нову Картку не пізніше трьох робочих днів з дати видачі нової Картки Учаснику Організатором Програми.

3.4. Картка, щодо якої надійшло повідомлення про її втрату, блокується Організатором. Можливість подальшого використання вирішується за погодженням з Організатором Програми.

3.5. У випадку, якщо Картка втрачена, та Учасник не має можливості повідомити номер втраченої Картки, картка блокується Виконавцем.

3.6. Якщо Картка не використовується Учасником у Місцях проведення програми 3 роки і більше, Організатор має право заблокувати її без повідомлення Учасника. У разі блокування Картки з даної причини, участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок блокується, нараховані Бали анулюються, персональні дані Учасника знищуються/видаляються.

3.7. Учасник має право припинити свою участь у Програмі повідомивши співробітника. Організатора в будь-якому Місці проведення Програми про припинення участі, передавши йому Картку та надавши документи, що підтверджують його особу. Після отримання Виконавцем такого повідомлення участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок та Картка блокуються, Бали анулюються, персональні дані Учасника знищуються/видаляються.

3.8. У випадку загублення, знищення або пошкодження Учасником програми Постійної картки остання не підлягає відновленню. Заміна, активація нової картки, блокування загубленої, знищеної або пошкодженої Картки Учасника здійснюється в будь-якому Місці проведення Програми. При активації нової Картки Учасника всі раніше видані окремому споживачу Картки Учасника Програми блокуються Організатором, а нараховані раніше Бонуси перераховуються Організатором на новий Рахунок.

3.9. Працівник Організатора, що здійснює розрахунок з Учасником програми, має право відмовити такому Учаснику програми в прийнятті картки у випадку відсутності технічної або іншої можливості для цього на момент звернення.

 1. 4.      Зарахування та використання бонусів

4.1. Для зарахування Бонусів на Рахунок Учасника при здійсненні ним покупки та для участі у спеціальних пропозиціях, що доступні тільки Учасникам, Учасник зобов’язаний застосувати свою Картку під час здійснення покупки. Будь-які інші носії інформації (крім штрих-коду Картки з екрану мобільного телефону) не можуть бути використані для підтвердження номеру Картки Учасника. Кількість бонусів, яка зараховується на картку Учасника, визначається умовами Програми.

4.2. Учасник має право використовувати Бонуси, які є на його Рахунку, як економію при купівлі будь-яких товарів (крім подарункових сертифікатів) у Місцях проведення Програми та протягом строку дії балів. Покупець може використати накопичені бонуси у розмірі, який не перевищує 20% від загальної суми покупки. Максимальна бонусна знижка за карткою щодо підакцизних товарів обмежується граничними мінімальними цінами, встановленими державою (постанова КМУ №828 від 09.11.2016 року “Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв”), іншими вимогами законодавства та внутрішньою політикою Організатора. 

4.3. Використання (списання) Балів з Рахунку Учасника здійснюється із розрахунків 1 Бонус дорівнює 1 (одній) гривні економії при купівлі товару.

4.4. Бали не є платіжним засобом, не мають готівкового вираження, не дають права на одержання їх у грошовому еквіваленті та не підлягають поверненню.

4.5. Нарахування Бонусів на Рахунок Учасника відбувається одразу ж при здійсненні ним покупки з використанням Картки.

4.6.  Нарахування бонусів по дисконтним акціям та програмам визначається виключно офіційними правилами (або іншими регламентними документами) цих програм / акцій. Бонуси не зараховуються за купівлю підакцизних товарів, окремих товарів, послуг, перелік яких встановлює Організатор.

4.7. Зараховані бонуси зберігаються на картці учасника 1 (один) календарний рік з моменту зарахування. У випадку, якщо Учасник з будь-яких причин не використав бонуси протягом вказаного терміну, їх залишок автоматично анулюється. Строк дії картки необмежений.

4.8. Бонуси накопичуються впродовж всього Періоду проведення Програми.

4.9. Документом, що підтверджує обов’язок Організатора зарахувати Бонуси на Рахунок Учасника, є оригінал касового чеку Учасника з інформацією про нараховані Бонуси і Картка, яка була використана під час купівлі товару за вказаним касовим чеком.

4.10. Організатор залишає за собою право обмежувати перелік товару, при придбанні якого Учасник може використовувати Бали, про що Учасники Програми офіційно повідомляються через сайт Організатора та іншими способами на розсуд Організатора.

4.11. Організатор має право впроваджувати будь-які інші додаткові підстави (пропозиції) та умови для нарахування або не нарахування бонусів, спеціальні пропозиції для учасників програми, шляхом розміщення інформації про такі підстави (пропозиції) та умови у місцях проведення Програми та/або рекламно-інформаційних матеріалах Організатора.

4.12. Строк дії бонусів може бути припинений достроково у разі завершення Програми з ініціативи Виконавця, про що Учасники завчасно повідомляються шляхом розміщення Організатором інформації на сайті Організатора не менше ніж за 20 календарних днів до завершення Програми.

4.13. Бонуси стають доступними для використання Учасником відразу після активації Картки в будь-якому Місці проведення Програми.

 

 1. 5.      Види Карток

5.1. Стандартною бонусною програмою передбачено 8 рівнів бонусного накопичення, що класифікуються за розміром відповідного відсоткового співвідношення Бонусів до загальної суми покупок, накопиченої Учасником на поточний момент на Картці:

Стандартна бонусна програма

Сума, накопичена Учасником за товари, придбані в мережі магазинів «WINETIME»

Кількість бонусів, що підлягають нарахуванню на Картку Учасника (у % від суми покупки)*

0 – 500 грн

1% бонусів

500 – 1 000грн

2% бонусів

1 000 – 3 000грн

3% бонусів

3 000 – 10 000грн

4% бонусів

10 000 - 25 000грн

5% бонусів

25 000 - 50 000грн

7% бонусів

Gold Club 50 000 – 200 000

10% бонусів

Platinum Club 200 000+

12% бонусів

* з урахуванням обмежень, передбачених п. 4.6. цих Правил.

5.2. Програмою лояльності для корпоративних клієнтів, передбачено 8 видів бонусного накопичення, що класифікуються за розміром відповідного відсоткового співвідношення розміру знижку до загальної суми покупок, накопиченої групою на поточний момент на рахунку:

Програма лояльності для корпоративних клієнтів

Сума, накопичена Учасником за товари, придбані в мережі магазинів «WINETIME»

Розмір знижки (у % від суми покупки)*

0 – 20 000 грн

Знижка 3%

20 000 – 40 000 грн

Знижка 5%

40 000 – 80 000 грн

Знижка 8%

80 000 – 100 000 грн

Знижка 10%

100 000 - 150 000 грн

Знижка 10%

Від 150 000 грн

Знижка 15%

* з урахуванням обмежень, передбачених п. 4.6. цих Правил.

Деталі участі у корпоративній програмі лояльності викладені на сайті: http://winetime.ua/corp/. Учасниками Програми лояльності для корпоративних клієнтів є співробітники юридичних осіб – клієнтів Організатора, які уклали з Організатором відповідний договір про участь у програмі лояльності для корпоративних клієнтів, та які отримали картку Учасника, виготовлену Організатором для такого корпоративного клієнта.

 

5.3 Програма лояльності для користувачів сайту для попереднього замовлення

Під час оформлення замовлення через сайт Організатра знижка нараховується наступним чином: 

Сума, накопичена Учасником за товари, придбані в мережі магазинів «WINETIME»

Розмір знижки (у % від суми покупки)*

0 – 5 000 грн

Знижка 3%

5 000 – 10 000 грн

Знижка 5%

10 000 – 20 000 грн

Знижка 8%

20 000 – 50 000 грн

Знижка 10%

50 000 - 100 000 грн

Знижка 11%

100 000 - 200 000 грн

Знижка 12%

200 000 - 300 000 грн

Знижка 13%

Від 300 000грн

Знижка 14%

* з урахуванням обмежень, передбачених п. 4.6. цих Правил.

Деталі нарахування знижок та умови оформлення замовлення на сайті Організатора: http://winetime.com.ua

 

6 Обробка персональних даних Учасника Програми

6.1. Беручи участь в Програмі, Учасник підтверджує, що досяг повноліття, а також дає згоду на отримання інформації про проведені заходи, бонусів і інших пропозицій від Організатора.

6.2. Участь в Програмі означає згоду Учасника на надання Організатору (його уповноваженим особам) право здійснювати змішану обробку, включаючи збір, зберігання, використання, знищення персональних даних, що надаються Організатору, з використанням засобів автоматизації або іншим шляхом, з метою проведення Програми, формування бази даних споживачів, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також право контактувати з Учасником, в тому числі, по мережах електрозв'язку, включаючи напрям SMS-повідомлень і повідомлень по електронній пошті, до скасування такої згоди Учасником.

6.3 Перелік персональних даних, їх обробку, щодо яких надається згода суб'єкта персональних даних (Учасника) включає: прізвище, ім'я, по батькові; адреси; номер контактного телефону; адреса електронної пошти; паспортні дані, ІПН, та інша інформація, що стала відома Організатору.

6.4. Обробка персональних даних Учасника Програми може здійснюватися Організатором або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

6.5. Учасник має право відкликати свою згоду, направивши відповідний лист на адресу Організатора. Учасник підтверджує, що він згодний з тим, що надані ним персональні дані будуть видалені на його вимогу протягом 60 днів з дати отримання вимоги про їх знищення. Він згоден з тим, що на його письмову вимогу повідомлення про знищення персональних даних буде вручатися йому (його представнику) за місцем знаходження Організатора.

6.6. Персональні дані Учасника Програми зберігаються в базах персональних даних «Контрагенти», що є власністю Організатора, до їх відкликання за письмовою вимогою Учасника програми. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Програмі.

6.7. Приймаючи участь в Програмі, Учасник підтверджує і надає свою згоду на:

•          отримання Організатором особистої (персональної) інформації, в тому числі, що міститься в документах, копії яких можуть надаватися Учасником Організатору;

•          використання такої інформації Організатором з метою проведення Програми відповідно до чинного законодавства України;

•          копії документів, наданих Організатору, не підлягають поверненню Учаснику;

•          на включення його персональних даних в базу персональних даних Організатора, яка сформована і використовуються відповідно до законодавства України та внутрішніх правил (документів) Організатора;

•          Організатор повідомив Учасника про включення його персональних даних до бази персональних даних Організатора, яка сформована і використовуються Організатором відповідно до законодавства України та внутрішніх правил (документів) Організатора;

•          Учаснику роз'яснені права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»;

•          повне розуміння Учасником викладених умов Програми та правил використання його персональних даних;

•          використання Організатором наданої Учасником інформації, з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою методами, що не суперечать чинному законодавству України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища або інших матеріалів про нього з рекламною / маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (в т. ч. його П.І.Б. та інших персональних даних), а також для надсилання інформації, повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором і / або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

6.8. Учасник Програми зобов’язується надавати точні та достовірні дані при заповненні реєстраційної форми, а також своєчасно повідомляти Організатора про зміни, що стосуються наданих відомостей.

7. Інформаційна підтримка Учасника

7.1. Беручи участь у Програмі, Учасник дає згоду на подальше отримання на його номер телефону та/або на адресу електронної пошти, що зазначені в Анкеті, новин та інших інформаційних та рекламних повідомлень від Організатора.

7.2. Учасник може дізнатися про перелік Місць проведення Програми та про умови спеціальних пропозицій, доступних тільки для Учасників Програми, на Сайті Програми.

7.3. Виконавець не несе відповідальність за відсутність можливості контакту з Учасником, якщо контактні дані Учасника вказані неправильно або на момент контакту змінилися. Учасники несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними у Анкеті контактної інформації.

8. Інші умови

8.1 Організатор на свій розсуд має право вносити будь-які зміни в діючі Правила участі в будь-який час, попередньо повідомивши Учасників програми про внесення таких змін за 20 календарних днів. Інформація про внесені зміни публікується у спеціально відведених місцях Мережі та на сайті Програми

8.2 Організатор залишає за собою право призупинити або припинити Програму в будь-який час, повідомивши про це Учасника програми не пізніше ніж за один місяць через сайт http://winetime.ua/, а також у Куточках споживача в торговельних точках Мережі.

Подарунковий Сертифікат

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ «ПОДАРУНКОВОГО СЕРТИФІКАТА» У ТОРГІВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ «WINETIME»

 1. «Подарунковий Сертифікат» - матеріальний носій, інформаційний носій в електронному вигляді або на паперовому носії, основним елементом якого є унікальний літеро-цифровий код, який надає право Споживачу обміняти його на Товари при здійсненні замовлення в Магазині який протягом терміну дії Подарункового Сертифіката надає право споживачу отримати товар в магазинах мережі «WINETIME» на території України із асортименту та за ціною, дійсними на момент отримання товару, на загальну вартість, що дорівнює номіналу Подарункового Сертифіката. Під придбанням Подарункового Сертифіката мається на увазі сплата грошових коштів у сумі, що дорівнює номіналу Подарункового сертифіката, та є попередньою оплатою за придбання товару, що буде передано в майбутньому пред’явнику Подарункового Сертифіката.
 2. Подарунковий Сертифікат не є платіжним документом чи цінним папером. Подарунковий Сертифікат випущений поліграфічним способом у формі картки, на зворотній стороні якої нанесений її штриховий код.
 3. Подарунковий Сертифікат можна придбати за готівкові кошти або шляхом безготівкового розрахунку.
 4. Номінал Подарункового Сертифіката вказується в гривнях та дорівнює його вартості. Номінали Подарункових Сертифікатів: «250 гривень», «500 гривень» «1000 гривень» та «2000 гривень».
 5. При придбанні Подарункового Сертифіката, окрім самого Подарункового Сертифіката, видається касовий (фіскальний) чек на суму сплачених коштів, якщо інше не передбачено договором з покупцем.
 6. При придбанні Подарункового Сертифіката покупцем може бути використана картка учасника Програми лояльності «Клуб постійних покупців», та не можуть бути використані бали Програми лояльності «Клуб постійних покупців».
 7. Термін дії Подарункового Сертифіката: з моменту його придбання і до дати, зазначеної на Подарунковому Сертифікаті.
 8. У випадку, якщо протягом терміну дії Подарункового Сертифіката не буде реалізоване право на отримання товарів у межах номіналу Подарункового сертифіката, то зобов’язання ТОВ «ТС ПЛЮС» щодо відпуску товарів в рахунок номіналу Подарункового Сертифіката припиняється, а сума, сплачена за Подарунковий Сертифікат, залишається в розпорядженні ТОВ «ТС ПЛЮС» і поверненню не підлягає. Власник Подарункового Сертифіката втрачає право на його використання згідно з даними Правилами з 00:00 години дати, наступної за останнім днем терміну дії Подарункового Сертифіката.
 9. Подарунковий Сертифікат може бути використаний тільки один раз під час здійснення операції за одним фіскальним чеком. Для реалізації права на отримання товарів у межах номіналу Подарункового Сертифіката особа повинна передати касиру Подарунковий Сертифікат.
 10. При реалізації права на отримання товарів пред’явник Подарункового Сертифіката не може використовувати картку Програми лояльності «Клуб постійних покупців».
 11. Подарунковий Сертифікат не є іменним: використати Подарунковий Сертифікат може як особа, що особисто його придбала, так і будь-яка інша особа, яка пред’явила Подарунковий Сертифікат на касі магазину мережі «WINETIME» .
 12. Вартість товару повинна дорівнювати або перевищувати номінал Подарункового Сертифіката. Якщо вартість товару перевищує номінал Подарункового Сертифіката, його пред’явник доплачує різницю між номіналом Подарункового Сертифіката та вартістю товару готівковими грошовими коштами.
 13. Обмін та повернення товарів, придбаних з використанням Подарункового Сертифіката, здійснюються в загальному порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 14. Подарунковий Сертифікат не підлягає поверненню та зворотньому обміну на грошовий еквівалент.
 15. У випадку втрати Подарунковий Сертифікат відновленню не підлягає.
 16. Адміністрація магазинів «WINETIME» має право не прийняти Подарунковий Сертифікат у разі виникнення сумнівів щодо його дійсності або наявності пошкоджень Подарункового Сертифіката, про що негайно повідомляється пред’явник останнього.
 17. Придбання Подарункового Сертифіката свідчить про:
  - сплату власником Подарункового Сертифіката його вартості, зазначеної на лицьовій стороні Подарункового Сертифіката в якості номіналу Подарункового Сертифіката;
  - ознайомлення та згоду власника Подарункового Сертифіката з цими Правилами.
 18. Використання Подарункового Сертифіката свідчить про ознайомлення та згоду пред’явника останнього з цими Правилами.